PROGRAMA ELECTORAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ ELECCIONS GENERALS NOVEMBRE 2011 | Duran 2011

noviembre 11, 2011 § Deja un comentario

2.1 REACTIVAR L’ ECONOMIA PRODUCTIVA I CREAR OCUPACIÓ

Descárgate el programa Aquí

2.1.6 Impulsar el sector terciari: el comerç, el turisme i els serveis a les persones

Comerç

 • Defensarem el model comercial català, impedint la ingerència estatal que pretengui limitar les competències de la Generalitat pel que fa a la regulació del comerç i els serveis. Convergència i Unió lluitarà contra qualsevol intent d’homogeneïtzació normativa que, sota la forma de legislació estatal bàsica, qüestioni els aspectes essencials de l’ordenació comercial catalana.
 • Dotarem els eixos comercials urbans del marc jurídic necessari per a la implementació de les àrees de promoció econòmica urbana, seguint els models internacionals dels BID (Business improvement district), com a associacions privades voluntàries, col·laboradores amb l’administració per a la promoció de carrers i places, amb concentració de comerç i serveis. Aquest marc jurídic haurà d’impulsar-se d’acord amb les Comunitats Autònomes i les entitats municipalistes.
 • Estudiarem el trasllat dels festius intersetmanals d’àmbit estatal al dilluns immediatament anterior, amb les úniques excepcions de les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis.
 • Promourem l’establiment d’un compte estalvi comerç desgravable a l’IRPF que permeti destinar l’estalvi personal cap a noves inversions generadores d’ocupació o de renovació d’equipaments.
 • Modificarem la regulació estatal de la venda no sedentària per tal d’equiparar les garanties de continuïtat dels comerciants dels mercats de marxants a les dels comerciants del comerç sedentari, establint que les autoritzacions s’entenen atorgades per temps il·limitat i restant condicionades al compliment continu dels requisits establerts per la normativa autonòmica o local d’aplicació.
 • Reforçarem els instruments que facilitin la lluita contra les vendes il·legals i el control duaner per tal de detectar i immobilitzar còpies il·legals, productes falsificats o productes que per la seva naturalesa i característiques poden comportar riscos per a la salut.

Turisme

 • Reclamarem la participació majoritària i determinant de les institucions catalanes en la gestió de l’aeroport de Barcelona i la gestió per part de la Generalitat dels ports de Barcelona i Tarragona, garantint que estiguin al servei del desenvolupament econòmic del país i no supeditats a decisions estatals. D’una manera essencial, el poder de decisió sobre l’aeroport de Barcelona ha d’impulsar la seva conversió en un hub del sud d’Europa i la connectivitat intercontinental.
 • Exigirem la transferència a la Generalitat dels paradors de turisme, actualment de titularitat estatal, i juntament amb els establiments ubicats en monuments culturals, històrics, religiosos o d’especial rellevància paisatgística, s’integraran en la marca Paradors de Catalunya.
 • Estimularem la modernització del sector mitjançant nous incentius temporals a la reinversió i l’increment de les ajudes financeres directes i mantingudes en el temps, per tal d’incrementar la qualitat i la diversificació de les activitats turístiques.
 • Defensarem l’aplicació d’una fiscalitat més favorable a la prestació de serveis del sector turístic, amb una rebaixa temporal de l’IVA del 4% aplicable a 2012, i ens oposarem a l’establiment de noves figures impositives estatals que tinguin per objecte principal gravar l’activitat turística.
 • Requerirem la participació financera de l’Estat per col·laborar en els programes de les Comunitats Autònomes que impulsen les destinacions turístiques de costa; el suport als ajuntaments en les actuacions d’esponjament i millora de l’entorn urbà en que es desenvolupen activitats turístiques o la intensificació de les actuacions per a la captació de turisme sènior, entre d’altres.
 • Promourem la potenciació de les marques turístiques en funció dels mercats geogràfics de destí, permetent una més efectiva coordinació en la seva promoció.
 • Impulsarem la “intel·ligència de mercats”, en cooperació i col·laboració de les Comunitats Autònomes per definir els criteris, i el seu trasllat a les empreses per facilitar la innovació, la definició d’estratègies i la orientació de les inversions, facilitant estadístiques reals i amb credibilitat.

Serveis a les persones

A la nostra societat han sorgit noves necessitats associades a les transformacions de les darreres dècades, com ara la cura dels fills, el suport escolar, l’atenció a les persones grans i les persones en situació de dependència, la millora de la formació, les reparacions a la llar, etc. És el que s’anomena a Europa com a Serveis de la Persona.

Convergència i Unió ens proposem la regularització i l’impuls d’aquests serveis, per la importància que tenen en la generació de llocs de treball i en la satisfacció de les necessitats de moltes persones i famílies.

En aquest sentit:

 • Regularem un xec de pagament per aquests serveis, que suposarà un sistema integrat de cotització social bonificada i retencions per IRPF liquidable conjuntament, amb lo qual tant els drets del treballador com els ingressos de la Hisenda Pública guanyaran.
 • Impulsarem beneficis fiscals per a les empreses que facilitin als seus treballadors i familiars la prestació de serveis personals.
 • Articularem mesures per regularitzar l’ocupació informal o irregular en el sector dels serveis d’atenció a les persones.
 • Promourem, de forma concertada amb les Comunitats Autònomes, un desenvolupament de la Llei de Dependència orientat a la creació d’ocupació, primant la prestació de serveis enfront les ajudes informals, sense detriment de les polítiques de suport a les famílies amb persones dependents a càrrec.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

¿Qué es esto?

Actualmente estás leyendo PROGRAMA ELECTORAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ ELECCIONS GENERALS NOVEMBRE 2011 | Duran 2011 en Antonio Gómez Peña.

Meta

A %d blogueros les gusta esto: